Genel Merkez Yönetim Kurulu

Cihad KORAY

Genel Başkan

Mehmet HANCIOĞLU

Genel Sekreter

Murat KARTAL

Genel Örğütlenme Sekreteri

Behçet Kemal ŞENER

Genel Mali Sekreter

Veli KARAMAN

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Adem ŞAHİN

Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri

Levent YUMLU

Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Sekreteri