Uluslar Arası Anlaşmalar

İnsan Hakları Beyyannamesi

87 sayılı İLO sözleşmesi

151 sayılı İLO sözleşmesi

Avrupa Sosyal Şartı